Kategoriler
Ürün Kataloğumuz
Mesafeli satış sözleşmesi
Satış Sözleşmesi
ÖN BİLGİLENDİRME

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmış ise farkı iade edilir.
Mal/Hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Alıcının talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:

 

Ünvanı :

CAN TEKNİK AHŞAP AKS. HRD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Adresi : Ferhatpaşa Mahallesi G-5 Sokak No:101 Ataşehir - İSTANBUL
Telefon : 0216 471 38 00 - 10 pbx


1.2- ALICI:

Alıcılar; www.canhirdavat.com.tr internet sitesine üye olmuş ve elektronik ortamda sipariş oluşturmuş olan kişilerden oluşur.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.canhirdavat.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün yada ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) sipariş aşamasında görülmekte ve www.canhirdavat.com.tr sipariş panelinde yer almaktadır. Ayrıca müşteri sipariş detayını elektronik ortamda e-mail yoluyla alır ve www.canhirdavat.com.tr sitesinde Siparişlerim sekmesinde görebilmektedir. Müşteri bu bağlamda siparişte yer alan ürün ve ürünleri kabul ederek sipariş vermiş sayılmaktadır.

3.2- Ödeme Şekli : www.canhirdavat.com.tr sitesinde bulunan ödeme türleri ;Havale/EFT / Kapıda Ödeme yada Kredi kartı ile ödeme ile siparişler verilmektedir.

3.3- Teslimat Adresi ve Şekli :

Teslimat www.canhirdavat.com.tr deposundan elden teslim edilebilmektedir. Bu durumda ürünleri teslim alan kişinin faturada Ürünü teslim aldığına dair imzası ile teslim edilir. Kargolama yöntemi ile yapılan siparişlerde ise; kargo firmasından ürünleri teslim alırken, Teslim tutanağını imzalayarak almaktadırlar. Ürünlerin eksiksiz ve sorunsuz alındığının göstergesi bu teslim tutanağı olacağından, kargo teslim tutanağı imzalanmadan önce Ürün ambalajı incelenmelidir.
Kargo paketi, kargo şirketi aracılığı ile Alıcının www.canhirdavat.com.tr da belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargolama ve Ücreti : Kargo ücreti Ürün bedeline dahil değildir, Alıcının satınalma esnasında seçmiş olduğu kargo firması ile gönderim yapılacaktır. Alıcı seçmiş olduğu kargo firmasının ücretini kabul etmiş sayılacaktır.

3.4- İade Prosedürü:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda , alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda www.canhirdavat.com.tr, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani www.canhirdavat.com.tr, ,bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani www.canhirdavat.com.tr, ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade ,www.canhirdavat.com.tr, şirketinin Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından iade gerçekleşecektir.
Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

B) HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Alıcıdan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcının belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.canhirdavat.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Hizmet bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse satıcı hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.4- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Alıcının cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri
- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

www.canhirdavat.com.tr'un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı, www.canhirdavat.com.tr un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI' ya e-mail ile ulaştırılır.
Alıcı, 4822 sayılı Kanun İle Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri ve iş bu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

SATICI : CAN TEKNİK AHŞAP AKS. HRD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ALICI : www.canhirdavat.com.tr sitesine üye olan ve sipariş oluşturan kişi yada kurumlar

CAN TEKNİK
Celal CAN tarafından, 1985 yılında Tahtakale`de kurulmuştur.Firmamız, 2010 yılından beri Ataşehir`de 2000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.
CANEX
Can teknik ithalatı olan CANEX markası ile mobilya grubu malzemelerde sektörün ihtiyacını in iyi ve kaliteli bir şekilde karşılıyoruz.Sağlam ve kullanışlı ürünler sunan CANEX markalı ürünleri firmamızdan temin edebilirsiniz.
İLETİŞİM
MERKEZ
Ferhatpaşa Mahallesi G-5 Sokak No:101 Ataşehir - İSTANBUL
0216 471 38 00 - 10 pbx FAX : 0216 471 38 05
satis@canhirdavat.com.tr
www.canhirdavat.com.tr
FABRİKA
PINARBAŞI OSB MAHALLESİ 7.SOKAK NO:2 Besni / ADIYAMAN
BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 Copright
Tüm yasal ve paylaşım hakları www.canhirdavat.com.tr ' a aittir.
HEMEN ARA YOL TARİFİ